TAISYKLĖS


NAUDOJIMOSI "ENERGY GYM" SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

 1. Pradėti naudotis ENERGY GYM Sporto ir Sveikatingumo komplekso, esančio adresu Gytarių g. 24, Šiauliai (toliau "Energy Gym"), paslaugomis klientui (toliau "Lankytojas") leidžiama tik atidžiai susipažinus su šiomis Energy Gym taisyklėmis (su visais priedais) (toliau "Taisyklės").
 2. Lankytojas gali pradėti lankytis Energy Gym tik tada, kai įsigyja asmens narystės kortelę ir sumoka už Energy Gym paslaugas (toliau Energy Gym paslaugos vadinamos "narystė") Energy Gym kainoraštyje nustatytą kainą.
 3. Pirmosios registracijos metu Lankytojai turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, užpildyti (pasirašyti) registracijos formą ir nusifotografuoti (atvaizdas naudojamas Lankytojo identifikavimui).
 4. Įsigijus narystę, išduodama asmeninė narystės kortelė. Asmeninės narystės kortelės be Energy Gym sutikimo negali būti perleidžiamos tretiesiems asmenims.
 5. Patekti į Energy Gym patalpas Lankytojas gali tik pateikęs asmeninę narystės kortelę. Tuo atveju, jeigu negali pateikti asmeninės narystės kortelės, Lankytojas į Energy Gym įleidžiamas tik pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ir t.t.).
 6. Išeinant iš sporto klubo DRAUDŽIAMA palikti asmeninius daiktus užrakintoje spintelėje. Kiekvienos dienos vakare 23:30 spynelės bus nukerpamos. Energy Gym rasti ar palikti daiktai saugomi ne ilgiau nei 7 dienas.
 7. Asmenys iki 16 metų amžiaus Energy Gym leidžiama lankytis tik su tėvų (globėjų) sutikimu (tėvų sutikimo šabloną galite atsisiųsti puslapio apačioje), ir tik į grupines treniruotes arba sportuoti treniruoklių salėje tik su asmeniniu treneriu. Tėvai (globėjai) patvirtina, kad vaikų sveikatos būklė leidžia sportuoti Energy Gym ir prisiima visą atsakomybę už vaikų padarytą žalą sau, Energy Gym ir/ar tretiesiems asmenims. 
 8. Narysčių galiojimo laikas Energy Gym skaičiuojamas nuo tada, kai Lankytojas pradeda naudotis Energy Gym paslaugoms, sekančia tvarka: 
  1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
  3 mėn. narystės galiojimo terminas yra 90 kalendorinių dienų.
  6 mėn. narystės galiojimo terminas yra 180 kalendorinių dienų.
  12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.
 9. Narystės nėra stabdomos ar perrašomos kitiems asmenims. Narystė gali būti pratęsta tik ligos atveju, pateikus tai įrodančią pažymą. Pridedamas dėl ligos praleistas laikotarpis. Lankytojams, įsigijusiems narystę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas dėl Energy Gym kaltės negalėjo naudotis Energy Gym paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 10. Įsigijus išankstinę Narystę, NARYSTĖS galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai lankytojas pirmą kartą pradeda naudotis ENERGY GYM paslaugomis, atsidarius Sporto ir Sveikatingumo kompleksui ENERGY GYM, tačiau ne vėliau negu 14 dienų nuo atidarymo dienos (neatvykus per 14 dienų, narystė įsigalios automatiškai).
 11. Energy Gym dirba valandomis, kurios nurodytos Energy Gym patalpose. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Energy Gym pasilieka teisę keisti Energy Gym darbo laiką, informuojant lankytojus iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas,
 12. Klientai privalo palikti treniruoklių salę likus ne mažiau negu 20 minučių iki Energy Gym darbo pabaigos, o Energy Gym patalpas palikti iki Energy Gym darbo pabaigos.
 13. Lankytojas, prieš pradėdamas Lankytis Energy Gym, privalo įsitikinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Energy Gym paslaugomis (pasitikrinti sveikatą bei pasikonsultuoti su gydytoju). Visos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka Lankytojui.
 14. Lankydamiesi Energy Gym lankytojai privalo atsakingai įvertinti savo galimybes ir pasirinkti jų fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį. Treniruokliais ir kitais Energy Gym įrengimais naudotis tik pagal paskirtį.
 15. Už Energy Gym paliktus daiktus Energy Gym neatsako.
 16. Energy Gym rasti palikti daiktai saugomi ne ilgiau nei 7 dienas.
 17. Lankytojai, sąmoningai (tyčia ar dėl neatsargumo) pažeidžiantys Energy Gym taisykles, neklausantys salės trenerių ir/arba administracijos perspėjimų, keliantys grėsmę savo paties bei aplinkinių saugumui ir turtui, gali būti neįleidžiami į Energy Gym. Pinigai už tos dienos treniruotę negrąžinami. Pažeidimams kartojantis, Lankytojas gali būti šalinamas iš Energy Gym, grąžinant už narystės kortelę sumokėtos įmokos dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos.
 18. Lankytojai privalo atlyginti žalą, padarytą Energy Gym ir kitiems lankytojams, jeigu žala atsirado dėl Lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo Lankytojui. 
 19. Taikomas 2€ vienkartinis nario kortelės mokestis. Pametus kortelę taikomas 3€ mokestis.
 20. Siekiant užtikrinti Lankytojų saugumą, Energy Gym bendrojo naudojimo patalpos yra stebimos vaizdo kameromis.


BENDROSIOS ENERGY GYM LANKYTOJO PAREIGOS

Būdamas Energy Gym Lankytojas privalo:

 1. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų bei kitų psichotropinių medžiagų;
 2. Pasinaudojus svoriais ir hanteliais sudėti juos į tam skirtas vietas;
 3. Naudotis Energy Gym įrengimais ir kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu Energy Gym inventoriumi, konsultuotis su salės treneriu;
 4. Prieš pasirenkant grupines treniruotes, krūvį treniruoklių salėje, įsitikinti ar jos atitinka asmeninį fizinį pajėgumą;
 5. Nesinaudoti sugedusiais treniruokliais ir apie gedimą nedelsiant informuoti Energy Gym darbuotojus;
 6. Netrukdyti kitiems Energy Gym lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi. Pertraukėlių tarp pratimų metu neužimti treniruoklių;
 7. Nesinaudoti Energy Gym paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų). Sveikatai pablogėjus esant Energy Gym, nedelsiant apie tai informuoti Energy Gym personalą;
 8. Fotografuoti, filmuoti Energy Gym galima tik iš anksto suderinus su Energy Gym administracija (turint raštišką Energy Gym sutikimą);
 9. Lauko avalynę palikti persirengimo spintelėse;
 10. Treniruoklių salėje privaloma naudotis asmeniniu rankšluosčiu. Taip pat rekomenduojama naudotis sportui skirtomis pirštinėmis, ant gulimų treniruoklių pasitiesti savo atsineštus rankšluosčius;
 11. Energy Gym avėti tik saugią ir sportinei veiklai (vidaus patalpose) pritaikytą avalynę, dėvėti švarią sportinę aprangą;
 12. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę. Pažeidžiantys šį punktą Lankytojai neįleidžiami į Energy Gym;
 13. Atlikus pratimą treniruoklį palikti tvarkingą. Treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
 14. Treniruočių metu būtina naudoti rankšluostį. Neturint rankšluosčio Energy Gym personalas turi teisę neįleisti sportuojančiojo į užsiėmimus.


ENERGY GYM UŽ TRENIRUOČIŲ METU PATIRTAS TRAUMAS NEATSAKO